Bezoek vrijblijvend onze open avond

Zoek
Sluit dit zoekvak.

NRTO Keurmerk

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingen markt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

De 8 kwaliteitseisen waar je als opleider aan moet voldoen:

  • Is transparant over zijn product of dienst.
  • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.
  • Meet de klanttevredenheid.
  • Komt gemaakte afspraken na.
  • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in.
  • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel.
  • Heeft zijn processen op orde.
  • Streeft naar continue verbetering.

We hebben het NRTO-keurmerk ontvangen!

Het betekent dat wij transparant zijn over onze producten en diensten, adequate en professionele diensten verlenen en beschikken over deskundig personeel. Door het NRTO-keurmerk kan je ervan uitgaan dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met jou als cursist en deskundigheid van onze trainers en ondersteunend personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of wij als opleider aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Voor meer informatie check de website van het NRTO
of bekijk deze animatie.

STAP-Budget

Naast dat dit keurmerk jou dus het nodige vertrouwen in AMV-Opleidingen geeft als professionele opleider, geeft dit keurmerk jou ook de mogelijkheid om jezelf met een subsidie te ontwikkelen bij AMV-Opleidingen door middel van de STAP-regeling. STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie en is een regeling waarmee individuen vanaf maart 2022 een scholingsactiviteit kunnen financieren tot 1000,-. Het doel van dit STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. 

Scroll naar boven