AMV-Opleidingen

Opleiding arbeidsmediator

Duur en tijd
Je volgt 4 lesdagen van 09.30 tot 16.30 uur.

Data: 
2 en 3 juni
7 en 8 juni

Certificaat

Je ontvangt een certificaat van deelname.

PE-Punten
30 PE-Punten MfN
Cat. 1A 20 PE-Punten
Cat. 2 10 PE-Punten
30 CPD Punten ADR

opleiding mediator

Onderwerpen
Theoretisch en praktijkgericht
In deze praktijkgerichte opleiding leer je het vak van arbeidsmediation waarbij je zakelijke partijen preventief kan begeleiden. Dit strekt zich van reintegratie trajecten tot aan beëindigingen van arbeidsovereenkomsten.

Onderdelen die in ieder geval aan bod komen tijdens deze opleiding:

Conflicten met een ziekmelding tot gevolg
Juridische aspecten arbeidsmediation
Wet Verbetering Poortwachter
STECR-protocol
Vrijwillige of strategische deelname
Arbeidsrecht en ambtenarenrecht
Beoordelingsmomenten arbeidsongeschiktheid
Loondoorbetaling, opschorting en stopzetten
Nieuwe wetgeving en actualiteiten
Transitie-effecten
Re-integratie trajecten
Interventietechnieken en gespreksvaardigheden
Rol van derden
De invloed van (on)macht
Ontslag en sociale zekerheid
Verslaglegging
Onderhandelvaardigheden

file mediator worden opleiding | AMV-Opleidingen
Scroll naar top