Bezoek vrijblijvend onze open avond

Search
Close this search box.

Waarom De Nieuwe Norm dé toekomst van scheidingsbegeleiding is

In de wereld van scheidingsbegeleiding is er een duidelijke verschuiving gaande.

Traditionele methode, zoals de Trema-norm, hebben jarenlang de standaard gevormd. Hoewel deze methode waarde heeft bewezen, sluiten ze niet aan bij de veranderende behoeften van moderne gezinnen. 

Bij AMV-Opleidingen begrijpen we deze veranderende dynamiek en hebben we een Nieuwe Norm geïntroduceerd die beter inspeelt op de complexiteit van hedendaagse scheidingen.

Onder de nieuwe norm valt o.a. maatwerk, partnerafhechting, transitie van partnerschap naar ouderschap, woonbehoud, een
passende rekenmethodiek – Het Scheidingsrapport®.

We starten bij aanvang van een scheidingsproces vanuit de relatie en niet vanuit het juridische kader.

Uiteraard moet alles aan het einde van het scheidingsproces juridisch kloppen, maar het is beslist geen startpunt.

In deze blog leggen we uit waarom de nieuwe norm de toekomst van scheidingsbegeleiding is en richten we ons hier als eerste op de Trema norm. 

Ondernemers en (echt)scheiding
Register scheidingsadviseur

De beperkingen van de Trema-norm

De Trema-norm is een gevestigde richtlijn die wordt gebruikt voor het berekenen van alimentatie. Deze norm is gebaseerd op formules en tabellen die de financiële draagkracht van beide ex-partners bepalen. 

Hoewel de Trema-norm een nuttig hulpmiddel is, kent deze ook beperkingen. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Trema-norm een richtlijn is en geen wetgeving.

De beperkingen van de Trema-norm

Rigide en formulematig:
De Trema-norm is sterk afhankelijk van vaste formules, waardoor het vaak niet aansluit bij de unieke omstandigheden van een gezin.

Gebrek aan emotionele ondersteuning:
De focus ligt voornamelijk op juridische en financiële aspecten, met weinig aandacht voor de emotionele impact van een scheiding.

Geen rekening met netto besteedbaar inkomen:
De norm houdt vooral rekening met bruto-inkomens, wat niet altijd een nauwkeurig beeld geeft van de werkelijke financiële situatie.

register scheidingsdeskundige

Wat de Nieuwe Norm oplevert

De nieuwe norm biedt meerdere voordelen:

Eerlijkheid en rechtvaardigheid:
Door rekening te houden met het netto besteedbaar inkomen ontstaan eerlijkere financiële regelingen.

Emotioneel welzijn:
Aandacht voor emotionele afhechting helpt mensen om met respect en begrip uit elkaar te gaan en de transitie van partnerschap naar ouderschap te kunnen maken.

Woningbehoud:
Het behoud van de woning zorgt voor stabiliteit en continuïteit, wat vooral belangrijk is voor kinderen.

Duurzame oplossingen:
Maatwerk zorgt voor oplossingen die beter passen bij de unieke situatie van elke cliënt, wat leidt tot minder ruis en gedoe en een duurzamere toekomst.

 

Opleidingen voor Scheidingsprofessionals
register scheidingsdeskundige

Opleiding tot Register Scheidingsdeskundige binnen de nieuwe norm

Bij AMV Opleidingen leiden we Register Scheidingsdeskundigen op binnen deze Nieuwe Norm.

Onze opleiding biedt professionals de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief maatwerk te leveren en de complexiteit van moderne scheidingen aan te pakken. 

Door onze integrale benadering leren scheidingsdeskundigen hoe ze rekening kunnen houden met zowel financiële als emotionele aspecten van een scheiding, en hoe ze maatwerk oplossingen kunnen bieden die stabiliteit en rechtvaardigheid bevorderen.

Generatieverschillen en veranderende behoeften

De nieuwe generatie scheidingsprofessionals en cliënten heeft andere verwachtingen en behoeften dan voorgaande generaties. Millennials en Gen Z, die nu steeds meer betrokken raken bij scheidingsprocessen, zoeken naar benaderingen die:

  • Flexibiliteit en aanpassing: Moderne gezinnen waarderen maatwerkoplossingen die rekening houden met hun unieke situaties en behoeften.
  • Transparantie en begrip: Deze generaties verwachten duidelijke, begrijpelijke en eerlijke afspraken die hun financiële werkelijkheid weerspiegelen.
  • Emotionele ondersteuning: Erkenning van de waarde van emotionele gezondheid en begeleiding die verder gaat dan alleen financiële en juridische aspecten.

 

De Nieuwe Norm:
een integrale benadering

Onze nieuwe norm biedt een meer integrale benadering van scheidingsbegeleiding. Deze benadering houdt rekening met alle aspecten van een scheiding, inclusief financiële, emotionele en praktische factoren. Hier zijn enkele redenen waarom dit deel van de nieuwe norm de toekomst van scheidingsbegeleiding is:

  • Rekening houden met netto besteedbaar inkomen: Door te kijken naar het netto besteedbaar inkomen ontstaat een eerlijker en realistischer beeld van de financiële situatie na de scheiding. Dit voorkomt onrechtvaardige financiële regelingen die langdurige conflicten kunnen veroorzaken.
  • Aandacht voor emotionele onthechting: Scheidingen zijn niet alleen juridische en financiële transacties; ze zijn ook emotioneel beladen gebeurtenissen. Onze nieuwe norm legt de nadruk op emotionele ondersteuning, wat essentieel is voor het welzijn van alle betrokkenen.
  • Focus op woningbehoud: Het behouden van de woning biedt stabiliteit en continuïteit, vooral voor kinderen. Onze benadering zoekt naar manieren om ten minste een van de partners in de echtelijke woning te laten blijven, indien mogelijk.

 

De nieuwe norm: een integrale benadering

Het is tijd voor een nieuwe standaard in scheidingsland

Deze standaard gaan wij zetten. We gaan uit van hoe scheiden ook kan gaan. Niet juridisch, maar juist op een totaal andere manier.

Daar is specifieke kennis voor nodig. 

Het wordt nu in de markt versplinterd aangeboden en wij brengen het samen! De nieuwe norm is gefundeerd op maatwerk en houdt rekening met alle aspecten van een scheiding, inclusief financiële, emotionele en praktische factoren.

Hier zijn enkele redenen waarom de nieuwe norm de toekomst van scheidingsbegeleiding is:

Rekening houden met netto besteedbaar inkomen: Door te kijken naar het netto besteedbaar inkomen ontstaat een eerlijker en realistischer beeld van de financiële situatie na de scheiding. Dit voorkomt onrechtvaardige financiële regelingen die langdurige conflicten kunnen veroorzaken.

Aandacht voor emotionele onthechting:
Scheidingen zijn geen juridische en financiële transacties; ze zijn ook emotioneel beladen gebeurtenissen. Onze nieuwe norm legt de nadruk op emotionele ondersteuning, wat essentieel is voor het welzijn van alle betrokkenen.

Focus op woningbehoud:
Het behouden van de woning biedt stabiliteit en continuïteit, vooral voor kinderen. Onze maatwerk benadering zoekt naar manieren om ten minste een van de partners in de echtelijke woning te laten blijven, indien mogelijk.

Scroll naar boven