Professioneel Communiceren met Ouders

Professioneel communiceren met ouders is een vereiste competentie voor iedereen die beroepsmatig met kinderen van gescheiden ouders werkt.

Hoe ziet het er voor een kind tijdens en na een (echt)scheiding uit?
Hoe wordt het ervaren en waar lopen zij tegenaan?
Hoe maak je ouders hiervan bewust én kun je ze als professional laten kijken door de ogen van het kind? Ouders die na scheiding samen betrokken zijn en participeren hebben een positief effect op hun kinderen.

Als je tijdens en na een scheiding met een kind in gesprek gaat, hoe koppel je een kindgesprek richting de ouders neutraal terug? En hoe leg je ouders het belang uit om een professional te betrekken bij de scheiding, om met hun kind(eren) in gesprek te gaan?

Rondom de positie van een kind in scheiding is communicatie met ouders een cruciaal onderdeel.
AMV geeft de training Communicatie met Ouders waarin jouw rol als professional centraal staat. Alle aspecten (en meer) omtrent communicatie met ouders binnen scheiding, met de focus op het kind, komen aan bod. Communicatieruis
In en zeker ook na de scheiding kan er veel ‘ruis’ in de communicatie tussen de ouders en kinderen zijn en komt de boodschap niet altijd goed over. Als ouders samen bij jou aan tafel zitten kunnen ze verschillende zienswijzen hebben op de situatie. Iedere ouder heeft vanuit zijn of haar perspectief altijd gelijk; het is hun eigen werkelijkheid. Ouders zijn in hun nieuwe rol als (aankomende) exen heel kwetsbaar want verantwoordelijkheid en schuld liggen heel dicht bij elkaar. Dubbele doelgroep
Als professional heb je te maken met een dubbele doelgroep: zowel met de kinderen als met de scheidende/gescheiden ouders. Ouders voelen zich vaak niet erkend en gehoord door elkaar, terwijl ze in en na een scheiding ook een belangrijk onderdeel van de problemen van kinderen kunnen vormen. Meerzijdige betrokkenheid
Er wordt meerzijdige betrokkenheid van jou als professional verlangd: je dient afwisselend de verschillende partijen te erkennen, zodat ze zich kunnen inleven in ieders positie en inspanningen om zo de communicatie tussen alle partijen in gang te zetten. Wij-positie
Ook kan je als professional ouders stimuleren om meer vanuit een ‘wij-positie’ te kijken naar hun kind: ‘Wat willen wij voor ons kind?’ en niet: ‘Wat vind ik dat er moet gebeuren?’

Van hieruit kunnen de ouders in beweging komen en zich gezamenlijk richten op de belangen van hun kind. Het gaat er ook om dat de ouders jou als onpartijdig zien. Jij zorgt ervoor dat beide ouders hun eigen verhaal kunnen vertellen.

Houd er rekening mee dat ouders in het gesprek wellicht het verhaal van de ander bestrijden, bagatelliseren etc. en jou als professional als partij willen krijgen. Hoe blijf je zelf uit deze strijd en hoe voorkom je nu dat ouders die strijd in jouw bijzijn voeren.

Constructief richting de oplossing
De training Communicatie met Ouders is gericht op het ontwikkelen van houdingsaspecten en bemiddelingsvaardigheden, toegespitst op de bemiddelingspraktijk.

De training wordt gegeven door Erik Baijens en Iris Gündel om zo de combinatie van scheidingsbegeleiding bij ouders en kinderen binnen scheiding te kunnen bieden. Met deze twee ervaren trainers bundelen we verschillende expertises om zo het maximale uit twee werelden te verenigen.

Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen:
Scheidingsmelding
Randvoorwaarden communicatie ouders in scheiding
Ouders in scheiding: van conflict naar kans
Zijn er no go areas en valkuilen?
Wat is de juiste tone of voice?
Van standpunt naar belang
Hoe integreer je kindgesprekken binnen het proces?
Hoe koppel je kindgesprekken terug?
Hoe borg je de veiligheid en geheimhouding?
Welke krachtige technieken pas je toe in jouw communicatie?

“Omdat communicatie niet over zenden en ontvangen gaat, maar over begrijpen en verbinden.”

Meer berichten

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

Binnen ons opleidingsinstituut zijn we op zoek naar een proactieve student die handig is met Word Press en affiniteit heeft met online marketing. AMV is een kleinschalig, gedreven en persoonlijk opleidingsinstituut op het gebied van Mediation, Ondernemerschap en Communicatie. AMV zit in Papendrecht en is opgericht door Marjon de Vroomen en Erik Baijens. Zij zijn

mediator-worden-opleiding

de-basisopleiding-mediation-let-op-de-accreditaties

De keuze voor een goede mediation opleiding maken? En zie je door de bomen het bos niet meer? Dat horen we vaker, vandaar dat we een paar handige tips delen om dit gemakkelijker te maken. Goede opleidingen, in het algemeen, kenmerken zich door accreditaties door de officiële instanties binnen het vakgebied. Let daarom goed op

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

STAP-Budget

Stel, je wilt je kennis opkrikken of ontdekken wat je in je mars hebt. Misschien zit je op kantoor maar werk je diep in je hart liever met mensen, bijvoorbeeld als coach? Wellicht wil je je omscholen naar werk waarin je mensen gaat begeleiden tijdens of na hun scheiding, als scheidingscoach, scheidingsadviseur of De Kinderen Scheiden Mee Coach bijvoorbeeld.

website AMV Opleidingen

Onze koers en expertise

Afgelopen maanden zijn we met ons team hard bezig geweest met onze nieuwe website. De website weerspiegelt beter onze strategische focus, ons aanbod en de mogelijkheden van ons totaalconcept. Strategische keuzes maken En als je naar onze laatste podcast hebt geluisterd, weet je dat het voor ons een jaar van grootse veranderingen en groei gaat

Scroll naar top