Bezoek vrijblijvend onze open avond

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Terug naar overzicht

Waarom maatwerk essentieel is bij een (echt)scheiding

Maatwerk: onmisbaar bij (echt)scheidingen

 

Maatwerk is cruciaal bij (echt)scheidingen. Iedere situatie is uniek. Een persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat oplossingen passen bij ieders specifieke situatie. Maatwerk houdt rekening met de unieke dynamiek van elke relatie, zodat de (echt)scheiding zo soepel mogelijk verloopt.

Geen twee scheidingen zijn hetzelfde

Mensen en relaties verschillen. Wat in de ene situatie werkt, kan in een andere juist problemen veroorzaken.
Daarom is het belangrijk om te kijken naar wat specifiek nodig is voor de betrokken mensen. Maatwerk biedt oplossingen op maat.

Voorbeeld: verdeling van bezittingen

Stel, jullie hebben een huis, een auto en een gezamenlijke bankrekening. Bij de verdeling spelen persoonlijke voorkeuren een grote rol. Misschien wil jij in het huis blijven wonen, terwijl je partner liever de auto en het spaargeld wil. Een Register Scheidingsdeskundige helpt bij het vinden van een werkbare en vooral eerlijke oplossing.

 • Scenario 1: Beide mensen willen het huis
  Soms willen beide mensen graag het huis behouden. Een scheidingsdeskundige helpt door alle factoren te overwegen, zoals financiële haalbaarheid en emotionele verbondenheid. Een passende oplossing kan zijn dat één partner de ander uitkoopt.

 • Scenario 2: Eén partij wil verhuizen
  Als één partner wil verhuizen, helpt de scheidingsdeskundige bij het berekenen van een eerlijke verdeling. Dit omvat ook de verdeling van schulden en lopende financiële verplichtingen.

Kinderen staan centraal

Kinderen kiezen nooit zelf voor een scheiding van hun ouders. Toch moeten ze hier mee verder. Tijdens en na een (echt)scheiding staat hun welzijn voorop. Het is essentieel dat beide ouders, ook na de (echt)scheiding, betrokken en beschikbaar blijven voor hun kinderen. Een scheidingsdeskundige zorgt ervoor dat de afspraken volledig zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen en op het ouderschap na scheiding.

Maatwerk voor het welzijn van kinderen

Elk gezin en elke situatie is uniek. Daarom is maatwerk noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen zich gezien en gesteund voelen. Dit gaat verder dan alleen praktische afspraken; het omvat ook emotionele ondersteuning en het creëren van een stabiele omgeving.

Voorbeeld: ouderschapsregeling

Een scheidingsdeskundige ondersteunt ouders bij het opstellen van een evenwichtig en praktische ouderschapsregeling dat volledig is afgestemd op de behoeften van de kinderen. De kern van deze begeleiding ligt niet alleen in het opstellen van de ouderschapsregeling, maar vooral in het faciliteren van gesprekken tussen ouders. Hierdoor kunnen zij hun individuele en gezamenlijke rol als ouders beter begrijpen en vormgeven, zowel tijdens als na de (echt)scheiding. Het doel is om ouders te helpen een constructieve dialoog te voeren over hoe zij het ouderschap verder willen invullen, zodat hun kinderen de best mogelijke zorg en aandacht krijgen.

Het voordeel van deze aanpak is dat het ouders helpt om een gezonde en respectvolle communicatie op te bouwen, wat essentieel is voor het welzijn van de kinderen. Door samen te praten over hun rol als ouders en hoe ze deze na de (echt)scheiding willen vormgeven, kunnen ze:

 1. Beter samenwerken: Effectieve communicatie en samenwerking tussen ouders leiden tot een stabielere en harmonieuzere omgeving voor de kinderen.
 2. Duidelijke afspraken maken: Ouders kunnen duidelijke en werkbare afspraken maken over de zorg en opvoeding, wat misverstanden en conflicten voorkomt.
 3. Emotionele stabiliteit: Kinderen voelen zich veiliger en gesteund wanneer ze zien dat hun ouders goed met elkaar kunnen omgaan en samen beslissingen nemen.
 4. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Ouders leren hoe ze flexibel kunnen omgaan met veranderingen en uitdagingen, wat bijdraagt aan een veerkrachtige gezinsomgeving.
 5. Langdurige voordelen: Een goede basis voor co-ouderschap zorgt ervoor dat ouders ook in de toekomst effectief kunnen blijven samenwerken, wat de kinderen ten goede komt op de lange termijn.

Kinderen hebben behoefte aan twee betrokken ouders

Kinderen hebben beide ouders nodig, juist na een (echt)scheiding. Het is belangrijk dat ze voelen dat beide ouders er voor hen zijn en dat hun dagelijkse leven zo min mogelijk wordt verstoord. Een scheidingsdeskundige ondersteunt ouders in het maken van afspraken die de betrokkenheid van beide ouders waarborgen.

Maatwerk in specifieke situaties

Bij kinderen met speciale behoeften is maatwerk nog crucialer. De scheidingsdeskundige zorgt ervoor dat alle zorg- en onderwijsbehoeften van het kind worden meegenomen in de afspraken. Dit kan bijvoorbeeld extra ondersteuning omvatten, speciale schoolprogramma’s, en zorgvuldig vastgelegde afspraken over medische zorg.

Emotionele ondersteuning voor kinderen

Een (echt) scheiding brengt veel emoties met zich mee, niet alleen voor de ouders, maar vooral ook voor de kinderen. Een scheidingsdeskundige of een De Kinderen Scheiden Mee Coach biedt emotionele ondersteuning en helpt kinderen omgaan met de veranderingen in hun leven.

 • Voorbeeld: emotionele begeleiding: Sommige kinderen willen direct praten over hun gevoelens, terwijl anderen meer tijd nodig hebben. Een scheidingsdeskundige past de ondersteuning aan op de individuele behoeften van elk kind. Dit kan via individuele gesprekken, of gezamenlijke sessies met beide ouders.

Continuïteit en stabiliteit

Het is van groot belang dat kinderen zo veel mogelijk continuïteit en stabiliteit ervaren tijdens en na de (echt)scheiding. Dit omvat stabiele woonomstandigheden, regelmatige routines, en voorspelbare contactmomenten met beide ouders. Een scheidingsdeskundige helpt bij het opstellen van een plan dat deze stabiliteit bevordert.

Emotionele behoeften

Een (echt)scheiding brengt uiteraard ook veel emoties met zich mee. Een Register Scheidingsdeskundige biedt maatwerk door rekening te houden met deze emoties. Ze bieden persoonlijke ondersteuning en zorgen ervoor dat iedereen zich begrepen en gezien voelt.

 • Voorbeeld: emotionele ondersteuning
  Sommige mensen delen hun gevoelens direct, terwijl anderen meer tijd nodig hebben. Een scheidingsdeskundige past zich aan deze behoeften aan en biedt o.a. een luisterend oor.

Financiële afwikkeling

Financiële zaken kunnen stress veroorzaken tijdens een (echt)scheiding. Een scheidingsdeskundige helpt bij het maken van een maatwerk financieel plan dat past bij jouw situatie. Dit gaat o.a. over het verdelen van schulden, alimentatie of het beheren van gezamenlijke rekeningen.

 • Voorbeeld: financiële planning – Scheidingsrapport
  Een Register Scheidingsdeskundige maakt een duidelijk overzicht  van de financiële situatie (scheidingsrapport) om zo een eerlijke verdeling garanderen.

Juridische aspecten als sluitstuk

Hoewel het juridische aspect onvermijdelijk en belangrijk is, zien we dit als het sluitstuk van het proces.
Het is het moment waarop alle gemaakte afspraken formeel worden vastgelegd. Dit zorgt voor een rechtvaardige, werkbare en duurzame afronding.

Onze aanpak verzekert dat wanneer we bij dit juridische stadium aankomen, mensen klaar zijn om deze laatste stappen te zetten met een duidelijk beeld voor hun toekomst.

Visie van Annemarie van Gaal

De visie van Annemarie van Gaal, die het falen van een ‘one-size-fits-all’-benadering aan de kaak stelt, sluit hier naadloos bij aan. “Mensen zijn geen koopkrachtplaatjes en er zijn te veel systeemfouten. Niemand past in het gemiddelde.”

Belang van maatwerk

Bij (echt)scheidingen moeten we oppassen niet te verzanden in een standaard aanpak. Het is belangrijk om scherp te blijven op wat echt telt: de betrokken mensen en hun specifieke vragen en behoeften. Elke (echt)scheiding en elk mens is uniek.

Kwaliteitsverhoging in de scheidingsbranche

De noodzaak van goed opgeleide scheidingsprofessionals wordt steeds duidelijker. Een juridisch systeem houdt veel mensen in de greep en daar komt niemand een stap verder mee. Het pleidooi voor maatwerk en het erkennen van de verscheidenheid van elke scheidingssituatie vormen de kern van onze visie op de noodzaak van kwaliteitsverhoging binnen de scheidingsbranche.

Het illustreert de cruciale rol van goed opgeleide scheidingsprofessionals in het navigeren van mensen door het scheidingsproces, van emotionele afhechting tot juridische afwikkeling.

Conclusie

Maatwerk is essentieel bij (echt)scheidingen.
Een Register Scheidingsdeskundige biedt maatwerkoplossingen en zorgt voor een eerlijke en soepele afhandeling.
Zo kunnen mensen apart en samen als ouders met vertrouwen verder.

Lees ook: waarom je Register Scheidingsdeskundige wil worden
of kom naar onze Online Open Avond

Scroll naar boven