Bezoek vrijblijvend onze open avond

Search
Close this search box.

Waarom niet-juridische scheidingsbegeleiding de toekomst is

In onze snel veranderende wereld hebben we te maken met een realiteit die velen van ons raakt: relatiebreuken en de complexe uitdagingen die daarbij komen kijken.

Het aantal echtscheidingen in Nederland is de afgelopen jaren weliswaar gedaald, maar de complexiteit van deze breuken neemt toe. 

De daling van deze aantal heeft te maken dat mensen steeds vaker kiezen om samen te wonen zonder te trouwen, en wanneer deze relaties eindigen, zijn de gevolgen vaak net zo ingrijpend als bij een echtscheiding.

Laten we daarom samen
een nieuwe norm creëren waarin niet-juridische scheidingsbegeleiding centraal staat.

De realiteit van relatiebreuken

Wist je dat in 2022 bijna 29.000 echtscheidingen plaatsvonden? Hoewel dit een daling is ten opzichte van de 34.650 in het jaar 2000, neemt het percentage relatiebreuken onder samenwonende stellen toe, met schattingen die variëren van 55% tot 60%. Dit betekent dat relatiebreuken nog steeds een substantieel deel van onze samenleving beïnvloeden.

Bovendien duren huwelijken tegenwoordig gemiddeld 14,9 jaar, een stijging ten opzichte van vijftien jaar geleden.

Steeds meer scheidingen vinden plaats onder gepensioneerden, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.
Deze groep heeft vaak meer bezittingen en complexe financiële structuren die bij een scheiding verdeeld moeten worden.

De noodzaak van een paradigmaverschuiving

Waarom is een paradigmaverschuiving noodzakelijk? De traditionele juridische benadering van scheidingen richt zich voornamelijk op conflict en regelgeving. Dit leidt vaak tot onrust en onwerkbare situaties. In plaats daarvan moeten we een mensgerichte benadering omarmen, waarin maatwerk en samenwerking centraal staan.

Dit betekent dat we fundamenteel anders gaan denken over hoe we scheidingen begeleiden.
Laten we de voordelen van deze nieuwe benadering verkennen.

Mensgerichte benadering

Stel je voor dat bij elke scheiding de individuele behoeften en omstandigheden van de betrokkenen centraal staan.
Dit zorgt voor duurzame oplossingen die rekening houden met emotionele, financiële en praktische aspecten van een scheiding.

Door maatwerk en flexibiliteit te bieden, kunnen we situaties creëren waarin beide partijen verder kunnen zonder blijvende conflicten.

Samenwerking van deskundigen


Door financieel adviseurs, scheidingsprofessionals en nodige experts samen te laten werken, kunnen we een geïntegreerde aanpak bieden die alle facetten van een scheiding dekt. Dit zorgt voor meer afstemming en voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen.

Stel je een team van deskundigen voor dat gezamenlijk optreedt om de beste oplossingen te vinden voor iedereen die betrokken is bij een scheiding.

Preventie van toekomstige conflicten

Een paradigmaverschuiving houdt ook in dat we vanaf het begin focussen op samenwerking en wederzijds begrip.
Dit kan veel toekomstig gedoe voorkomen, wat niet alleen gunstig is voor de betrokken volwassenen, maar juist voor de kinderen die vaak de stille slachtoffers zijn van een scheiding. Laten we kinderen de stabiliteit en veiligheid bieden die ze verdienen, zelfs in moeilijke tijden.

Economische impact verminderen

Het verzuim op de werkvloer ligt 35% hoger bij werknemers die een relatiebreuk doormaken. Dit kost het bedrijfsleven jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro. Door verzuim te verminderen en mensen te helpen sneller hun leven weer op de rit te krijgen, kunnen we de economische impact van scheidingen drastisch verlagen.

De filosofie van maatwerk

Onze filosofie is dat een relatiebreuk begeleid wordt door de juiste expertise: zowel technisch, zakelijk als juridisch. Wij geloven in een mensgerichte benadering. Pas dan kunnen er duurzame afspraken worden gemaakt met aandacht voor de kinderen.
Wij zien de noodzaak om scheidingsdeskundigen op te leiden zodat zij mensen vanuit hun persoonlijke belangen kunnen begeleiden tot wederzijds begrip.
Na een relatiebreuk gaan mensen door als ex-partners en/of als ouders.
Dit benadrukt de noodzaak om de partnerrelatie goed af te hechten, financiële rust te creëren en een toekomstgerichte ouderschapsregeling af te spreken. Alles is maatwerk.

Wat wij geloven


Wij, bij AMV, geloven dat een A-Z maatwerkscheiding het verschil maakt in de maatschappij en de eindconsument een nieuw perspectief biedt na relatiebreuk.

Wij geloven dat kinderen een goed en realistisch ouderschap tijdens en na de relatiebreuk verdienen.
Om deze reden is Het Scheidingsplatform opgericht om scheidingsprofessionals het verschil te laten maken én om een paradigmaverschuiving te bewerkstelligen.

Juridisch alleen daar waar nodig en in gesprek daar waar het kan.

Conclusie: De noodzaak van maatwerk

Het is duidelijk dat de noodzaak om anders naar maatschappelijke ontwikkelingen rondom relatiebreuken te kijken, torenhoog is.

Niet-juridische scheidingsbegeleiding biedt maatwerk op relationeel, financieel en zakelijk vlak en kan helpen om de complexiteit en de impact van scheidingen beter te managen. 

De Nieuwe Norm richt zich op het leveren van integrale ondersteuning om zowel individuen als bedrijven te helpen navigeren door de uitdagende periode van een relatiebreuk.

Laten we samen werken aan een toekomst waarin scheidingen, ondanks hun pijnlijke aard, met respect, begrip en maatwerk worden begeleid.
Stel je een wereld voor waarin ex-partners in harmonie als ouders samenwerken, waarin financiële rust
en duidelijkheid heersen, en waarin kinderen zich veilig en geliefd voelen.

Laten we een nieuwe norm creëren, een waarin de mens centraal staat en waarin we bouwen aan duurzame, werkbare en liefdevolle oplossingen voor iedereen.

Scroll naar boven