Mediation in Conflict met Specialisaties

Waar mensen zijn, ontstaan onvermijdelijk ergernissen en conflicten. Dit kan zeer stressvolle situaties opleveren. Men is erbij gebaat deze conflicten zo snel mogelijk én op een constructieve manier op te lossen.

Mediation is een vorm van bemiddeling die steeds vaker ingezet wordt. Bijvoorbeeld bij echtscheiding, einde samenleving, conflicten over de verdeling van een erfenis, maar ook het opnieuw bekijken van een bestaande omgangsregeling of herberekening van de kinder- en/of partneralimentatie.

Als mensen er samen niet meer uitkomen biedt mediation perspectief. Een mediator is onafhankelijk en geeft elke partij de gelegenheid om emoties, wensen en belangen in te brengen.

Zo komen mensen op een verantwoorde manier weer tot werkbare en toekomstgerichte afspraken omdat ze zélf een oplossing voor hun conflict creëren. Een mediationproces verloopt vaker soepeler en sneller en heeft een beter eindresultaat tot gevolg. Echt een win-win situatie.

De populariteit van mediation is daardoor enorm aan het toenemen. Een mediator wordt steeds vaker gevraagd vanwege de lagere kosten én vanwege de duurzame oplossingen voor alle partijen.

Mediation is echter geen specialisatie, maar, zoals eerder aangegeven, meer een vorm van bemiddeling.

De reglementen en gedragsregels zijn dan ook gebaseerd op een vorm van bemiddeling. Enige vorm van advies of “helpen” tot een oplossing valt buiten mediation en dus ook de reglementen en gedragsregels.

Vanuit de maatschappij ontstaat meer de wens om meer begeleiding te krijgen naast mediation, zoals begeleiding bij (echt)scheiding of een arbeidsconflict.

Als antwoord op de vraag om meer begeleiding rondom (echt)scheiding is er een “familie” protocol ontwikkeld. Dit protocol maakt het mogelijk dat de betreffende mediator onderhandelingsvaardig wordt geacht te zijn, zodra deze de opleiding tot familie mediator heeft gevolgd. In het protocol wordt van de familie mediator verwacht dat deze een eenvoudige vermogensopstelling of alimentatieberekening moeten kunnen maken.

De aansprakelijkheden jegens de klanten, ten opzichte van het te volgen begeleidingsproces, van de mediator nemen toe. “Wat is bijvoorbeeld een eenvoudige berekening?” Deze vraag kan voer voor juristen zijn, binnen de klacht en tuchtregelingen rondom deze familie mediator.

Daarnaast zijn er allerlei specialisten binnen het familie domein werkzaam, waar de mediator en de expert in 1 persoon zijn vertegenwoordigd, met als gevolg een goed advies voor betrokken partijen. Het “familie” protocol biedt hier echter geen oplossing voor binnen het aangewezen mediation register van de MfN of ADR.

MfN/ ADR

De MfN is een beroepsorganisatie die o.a. klacht- en tuchtrecht faciliteren voor alleen mediators. Valt je werk buiten dit protocol dan kan het klacht- en tuchtrecht zich tegen de betreffende mediator/expert keren.

De beloning (vaak het uurtarief) voor de te voeren familie mediation wordt gebaseerd op het “familie” protocol en mag, volgens de Raad voor Rechtsbijstand, niet meer bedragen dan hetgeen de toevoegingsfaciliteit voorschrijft. Dit geldt natuurlijk alleen voor mediators die toevoeging voor de klanten aanbiedt. Als mediator/expert dekt deze subsidieregeling bij lange na niet de werkzaamheden die binnen een scheidingsproces door de klanten wordt verwacht en nodig is.

Momenteel krijg je als mediator recht op toevoeging als je een opleiding doorloopt die aan het “familieprotocol voldoet en als je als Registermediator staat geregistreerd in het MfN Register.

Het ADR Register, richt zich niet alleen op mediators, maar op professionals die zich bezig houden met conflictoplossing anders dan een Rechtbank procedure, zoals actieve goed opgeleide arbiters, conflictcoaches, mediators en onderhandelaars. Zij worden in aparte Expert Registers ingeschreven als extra waarborg op het standaard mediation register.

Het ADR Register faciliteert, bovenop het mediation register (minimaal gelijk aan de standaard MfN Register), ook een Register met klacht- en tuchtrecht voor een Scheidingsspecialisten. De “familie” expert valt dan ook onder het klacht- en tuchtrecht, maar kan zich, middels dit Register, ook onderscheiden van de “familie” mediator, niet zijnde een mediator met expertstatus.

Mocht je meer informatie willen over het beroep tot scheidingsspecialist en het nieuw op te bouwen Register via het ADR neem dan contact op met AMV Opleidingen 085 8884888 of via email ebaijens@amvopleidingen.nl

Meer berichten

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

Binnen ons opleidingsinstituut zijn we op zoek naar een proactieve student die handig is met Word Press en affiniteit heeft met online marketing. AMV is een kleinschalig, gedreven en persoonlijk opleidingsinstituut op het gebied van Mediation, Ondernemerschap en Communicatie. AMV zit in Papendrecht en is opgericht door Marjon de Vroomen en Erik Baijens. Zij zijn

mediator-worden-opleiding

de-basisopleiding-mediation-let-op-de-accreditaties

De keuze voor een goede mediation opleiding maken? En zie je door de bomen het bos niet meer? Dat horen we vaker, vandaar dat we een paar handige tips delen om dit gemakkelijker te maken. Goede opleidingen, in het algemeen, kenmerken zich door accreditaties door de officiële instanties binnen het vakgebied. Let daarom goed op

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

STAP-Budget

Stel, je wilt je kennis opkrikken of ontdekken wat je in je mars hebt. Misschien zit je op kantoor maar werk je diep in je hart liever met mensen, bijvoorbeeld als coach? Wellicht wil je je omscholen naar werk waarin je mensen gaat begeleiden tijdens of na hun scheiding, als scheidingscoach, scheidingsadviseur of De Kinderen Scheiden Mee Coach bijvoorbeeld.

website AMV Opleidingen

Onze koers en expertise

Afgelopen maanden zijn we met ons team hard bezig geweest met onze nieuwe website. De website weerspiegelt beter onze strategische focus, ons aanbod en de mogelijkheden van ons totaalconcept. Strategische keuzes maken En als je naar onze laatste podcast hebt geluisterd, weet je dat het voor ons een jaar van grootse veranderingen en groei gaat

Scroll naar top