Kinderalimentatie en de verbanden met de hypotheek

De juridisch benadering om de kosten van de kinderen vast te stellen rondom en na een scheiding vinden plaats aan de hand van de berekeningen van de NIBUD, aan de hand wat een gemiddeld gezin met een bepaald netto gezinsinkomen uitgeeft aan de kinderen. Vastgesteld bedragen die af te lezen zijn binnen tabellen gekoppeld aan het aantal kinderen ten tijde van de relatie. (Samenwoners of gehuwden of geregistreerd partners). Komen ouders er niet uit gebruikt de Rechter deze tabellen om een arbitrage besluit te nemen over de situatie na scheiding.

Hoe zat het ook al weer?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoewel de behoefte van elk kind afhankelijk is van allerlei individuele factoren wordt meestal uitgegaan van de normen die vastgelegd zijn in een rapport met de naam ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie’. In dit rapport is een tabel opgenomen die afhankelijk van het aantal kinderen in een gezin, de leeftijden van de kinderen en het netto besteedbaar gezinsinkomen per kind aangeeft hoe hoog de behoefte is.

Draagkracht van beide ouders speelt een rol

Als de behoefte van het kind of de kinderen berekend is, wordt er gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Met andere woorden: wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van de kinderen? Tot slot zal de rechter de kinderalimentatie vaststellen naar rato van de draagkracht van beide ouders.

Om u op een eenvoudige manier inzicht te geven in de manier waarop een alimentatieberekening gemaakt wordt, heb ik de belangrijkste stappen hieronder op een rij gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op de zogenaamde netto-methode waarbij uitgegaan worden van het netto-inkomen van beide partners.

 

Stap 1 – de behoefte van het kind of de kinderen wordt vastgesteld

Om de behoefte van kinderen vast te stellen wordt meestal gebruik gemaakt van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van kinderalimentatie’. Onderdeel van dit rapport is een tabel die per kind aangeeft wat de behoefte is.

Stap 2 – de draagkracht van beide ouders wordt berekend

Om de draagkracht van elke ouder vast te stellen moet eerst zijn of haar netto-inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen worden een aantal kosten in mindering gebracht, kosten die elke ouder moet maken om zelf rond te kunnen komen.

Bekende kosten (lasten) zijn bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te kunnen komen), redelijke woonlasten en de premie voor de zorgverzekering.

Bij het inkomen van de ouder die alimentatie gaat ontvangen, wordt het geschatte kindgebonden budget opgeteld dat na de scheiding wordt ontvangen.

De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Dit is dus in feite het bedrag dat elke ouder voor zichzelf nodig heeft. Als er dan nog financiële ruimte overblijft, zou dit bijgedragen kunnen worden aan de kosten van de kinderen.

Stap 3 – kinderalimentatie wordt vastgesteld naar rato van draagkracht van beide ouders

De rechter vergelijkt de draagkracht van beide ouders en stelt naar rato van deze draagkracht de kinderalimentatie vast.

Een voorbeeld.

Henk en Ingrid gaan scheiden. Zij hebben twee kinderen. Na de scheiding blijven de kinderen bij Ingrid wonen. Het besteedbaar gezinsinkomen van Henk en Ingrid bedroeg € 3.000,- netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op € 700,-. Na de scheiding bedraagt de draagkracht van Henk € 500,- euro per maand, terwijl de draagkracht van Ingrid € 300,- per maand bedraagt.

Het bedrag dat Henk per maand aan kinderalimentatie moet betalen is € 700 x (€500:€800) = €437,50 euro. Een bedrag van € 262,50 is de bijdrage van Linda aan de kosten van de kinderen.

Bovenstaand voorbeeld is gebaseerd op het feit dat de kinderen bij Ingrid verblijven. De volledige behoefte komt ter beschikking van Ingrid. Dit uiteraard niet juist. De kinderen verblijven middels een omgangsregeling ook bij Henk. Henk mag dan ook op zijn aandeel in de kinderkosten aan Ingrid verlagen met de zogenaamde zorgkorting. Henk mag voor een “standaard” omgangsregeling, te weten 1 x per 14 dagen een weekeinde naar vader en 3 weken zomervakantie, een zorgkorting doorvoeren van minimaal 15%. Is er sprake van een co-ouderschap dan bedraagt de zorgkorting maximaal 35%.

De bijdrage die de betalende ouder doet bepaalt uiteindelijk ook de draagkracht van deze ouder voor de partneralimentatie.

Een lagere kinderalimentatie kan ook leiden tot een hogere partneralimentatie door de ruimte die ontstaat in de draagkracht van de betalende ouder.

De partneralimentatie speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een (nieuwe) hypotheek na scheiding. De regeling, zoals omschreven, kan roet in het eten gooien bij het verkrijgen van een hypotheek. Sterker het leidt vaak tot teleurstelling bij de betalende ouder. Maatwerk is in deze de oplossing.

Dit is uiteraard wederom een pleidooi om de scheidende paren niet een beschikking via de Rechtbank te laten scheiden. Zij krijgen immers te maken met deze standaardregels. De Rechter kan ook niet anders want die gaat ervan uit dat de beide ouders er zelf niet uit kunnen komen.

Het zou beter zijn als de financieel adviseur binnen het scheidingproces een rol kan spelen om dit soort teleurstellingen te voorkomen.

Sedert een aantal jaren is de financieel adviseur met een “empathisch” vermogen, binnen scheidingsbemiddeling, in opkomst. Juist om de financiële situatie na scheiding op maat te maken en rust te brengen binnen de scheiding in het belang van het ouderschap. Inzicht voor beide ouders in de financiële situatie van beide na scheiding geeft deze rust, als het maar op basis van netto besteedbaar inkomen gaat en niet op alimentatienormen.

Wil jij jouw klanten begeleiden met deze berekeningen? 

In de opleiding Scheidingsspecialist gaan wij diep in op

  • Berekenen van partneralimentatie en Kinderalimentatie
  • Kinderkostenrekening
  • NBI rekenen als het andere alternatief

Wil je meer informatie over deze opleiding bel dan 085 8884 888 of mail ebaijens@amvopleidingen.nl

Meer berichten

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

Binnen ons opleidingsinstituut zijn we op zoek naar een proactieve student die handig is met Word Press en affiniteit heeft met online marketing. AMV is een kleinschalig, gedreven en persoonlijk opleidingsinstituut op het gebied van Mediation, Ondernemerschap en Communicatie. AMV zit in Papendrecht en is opgericht door Marjon de Vroomen en Erik Baijens. Zij zijn

mediator-worden-opleiding

de-basisopleiding-mediation-let-op-de-accreditaties

De keuze voor een goede mediation opleiding maken? En zie je door de bomen het bos niet meer? Dat horen we vaker, vandaar dat we een paar handige tips delen om dit gemakkelijker te maken. Goede opleidingen, in het algemeen, kenmerken zich door accreditaties door de officiële instanties binnen het vakgebied. Let daarom goed op

Vacature Student Bijbaan Website en Online Marketing

STAP-Budget

Stel, je wilt je kennis opkrikken of ontdekken wat je in je mars hebt. Misschien zit je op kantoor maar werk je diep in je hart liever met mensen, bijvoorbeeld als coach? Wellicht wil je je omscholen naar werk waarin je mensen gaat begeleiden tijdens of na hun scheiding, als scheidingscoach, scheidingsadviseur of De Kinderen Scheiden Mee Coach bijvoorbeeld.

website AMV Opleidingen

Onze koers en expertise

Afgelopen maanden zijn we met ons team hard bezig geweest met onze nieuwe website. De website weerspiegelt beter onze strategische focus, ons aanbod en de mogelijkheden van ons totaalconcept. Strategische keuzes maken En als je naar onze laatste podcast hebt geluisterd, weet je dat het voor ons een jaar van grootse veranderingen en groei gaat

Scroll naar top