Bezoek vrijblijvend onze open avond

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kinderalimentatie en de verbanden met de hypotheek

De juridisch benadering om de kosten van de kinderen vast te stellen rondom en na een scheiding vinden plaats aan de hand van de berekeningen van de NIBUD, aan de hand wat een gemiddeld gezin met een bepaald netto gezinsinkomen uitgeeft aan de kinderen. Vastgesteld bedragen die af te lezen zijn binnen tabellen gekoppeld aan het aantal kinderen ten tijde van de relatie. (Samenwoners of gehuwden of geregistreerd partners). Komen ouders er niet uit gebruikt de Rechter deze tabellen om een arbitrage besluit te nemen over de situatie na scheiding.

Hoe zat het ook al weer?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoewel de behoefte van elk kind afhankelijk is van allerlei individuele factoren wordt meestal uitgegaan van de normen die vastgelegd zijn in een rapport met de naam ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie’. In dit rapport is een tabel opgenomen die afhankelijk van het aantal kinderen in een gezin, de leeftijden van de kinderen en het netto besteedbaar gezinsinkomen per kind aangeeft hoe hoog de behoefte is.

Draagkracht van beide ouders speelt een rol

Als de behoefte van het kind of de kinderen berekend is, wordt er gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Met andere woorden: wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van de kinderen? Tot slot zal de rechter de kinderalimentatie vaststellen naar rato van de draagkracht van beide ouders.

Om u op een eenvoudige manier inzicht te geven in de manier waarop een alimentatieberekening gemaakt wordt, heb ik de belangrijkste stappen hieronder op een rij gezet. Deze stappen zijn gebaseerd op de zogenaamde netto-methode waarbij uitgegaan worden van het netto-inkomen van beide partners.

 

Stap 1 – de behoefte van het kind of de kinderen wordt vastgesteld

Om de behoefte van kinderen vast te stellen wordt meestal gebruik gemaakt van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van kinderalimentatie’. Onderdeel van dit rapport is een tabel die per kind aangeeft wat de behoefte is.

Stap 2 – de draagkracht van beide ouders wordt berekend

Om de draagkracht van elke ouder vast te stellen moet eerst zijn of haar netto-inkomen worden vastgesteld. Op dit inkomen worden een aantal kosten in mindering gebracht, kosten die elke ouder moet maken om zelf rond te kunnen komen.

Bekende kosten (lasten) zijn bijvoorbeeld: de bijstandsnorm voor alleenstaande (het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te kunnen komen), redelijke woonlasten en de premie voor de zorgverzekering.

Bij het inkomen van de ouder die alimentatie gaat ontvangen, wordt het geschatte kindgebonden budget opgeteld dat na de scheiding wordt ontvangen.

De optelsom van al deze kosten noemt men ook wel het draagkrachtloos inkomen. Dit is dus in feite het bedrag dat elke ouder voor zichzelf nodig heeft. Als er dan nog financiële ruimte overblijft, zou dit bijgedragen kunnen worden aan de kosten van de kinderen.

Stap 3 – kinderalimentatie wordt vastgesteld naar rato van draagkracht van beide ouders

De rechter vergelijkt de draagkracht van beide ouders en stelt naar rato van deze draagkracht de kinderalimentatie vast.

Een voorbeeld.

Henk en Ingrid gaan scheiden. Zij hebben twee kinderen. Na de scheiding blijven de kinderen bij Ingrid wonen. Het besteedbaar gezinsinkomen van Henk en Ingrid bedroeg € 3.000,- netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op € 700,-. Na de scheiding bedraagt de draagkracht van Henk € 500,- euro per maand, terwijl de draagkracht van Ingrid € 300,- per maand bedraagt.

Het bedrag dat Henk per maand aan kinderalimentatie moet betalen is € 700 x (€500:€800) = €437,50 euro. Een bedrag van € 262,50 is de bijdrage van Linda aan de kosten van de kinderen.

Bovenstaand voorbeeld is gebaseerd op het feit dat de kinderen bij Ingrid verblijven. De volledige behoefte komt ter beschikking van Ingrid. Dit uiteraard niet juist. De kinderen verblijven middels een omgangsregeling ook bij Henk. Henk mag dan ook op zijn aandeel in de kinderkosten aan Ingrid verlagen met de zogenaamde zorgkorting. Henk mag voor een “standaard” omgangsregeling, te weten 1 x per 14 dagen een weekeinde naar vader en 3 weken zomervakantie, een zorgkorting doorvoeren van minimaal 15%. Is er sprake van een co-ouderschap dan bedraagt de zorgkorting maximaal 35%.

De bijdrage die de betalende ouder doet bepaalt uiteindelijk ook de draagkracht van deze ouder voor de partneralimentatie.

Een lagere kinderalimentatie kan ook leiden tot een hogere partneralimentatie door de ruimte die ontstaat in de draagkracht van de betalende ouder.

De partneralimentatie speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een (nieuwe) hypotheek na scheiding. De regeling, zoals omschreven, kan roet in het eten gooien bij het verkrijgen van een hypotheek. Sterker het leidt vaak tot teleurstelling bij de betalende ouder. Maatwerk is in deze de oplossing.

Dit is uiteraard wederom een pleidooi om de scheidende paren niet een beschikking via de Rechtbank te laten scheiden. Zij krijgen immers te maken met deze standaardregels. De Rechter kan ook niet anders want die gaat ervan uit dat de beide ouders er zelf niet uit kunnen komen.

Het zou beter zijn als de financieel adviseur binnen het scheidingproces een rol kan spelen om dit soort teleurstellingen te voorkomen.

Sedert een aantal jaren is de financieel adviseur met een “empathisch” vermogen, binnen scheidingsbemiddeling, in opkomst. Juist om de financiële situatie na scheiding op maat te maken en rust te brengen binnen de scheiding in het belang van het ouderschap. Inzicht voor beide ouders in de financiële situatie van beide na scheiding geeft deze rust, als het maar op basis van netto besteedbaar inkomen gaat en niet op alimentatienormen.

Wil jij jouw klanten begeleiden met deze berekeningen? 

In de opleiding Scheidingsspecialist gaan wij diep in op

  • Berekenen van partneralimentatie en Kinderalimentatie
  • Kinderkostenrekening
  • NBI rekenen als het andere alternatief

Wil je meer informatie over deze opleiding bel dan 085 8884 888 of mail ebaijens@amvopleidingen.nl

Meer berichten

Nieuwe Opleiding Register Scheidingsdeskundige

Gespecialiseerde aanpak in scheidingsbegeleiding: Waarom het essentieel Is De complexiteit van scheidingsprocessen vereist een veelzijdige benadering. Professionals die zich enkel focussen op één aspect, zoals mediation, coaching, of reguliere scheidingsbegeleiding, lopen het risico belangrijke elementen van het scheidingsproces te missen. Dit kan leiden tot een minder geïntegreerde ondersteuning voor mensen. De rol van scheidingsdeskundigeIn contrast,

Ga jij met de massa mee

Ga jij met de massa mee? Waarom Uniek Zijn als Scheidingsprofessional Essentieel is In de wereld van scheiding en bemiddeling lijkt het volgen van de massa soms de makkelijkste weg. Toch is het essentieel om als scheidingsprofessional je eigen unieke pad te volgen. Dit artikel belicht waarom een authentieke en innovatieve aanpak niet alleen van

Visualisatie voor Scheidingsprofessionals

Het begon allemaal met een droom, een gedachte die al lange tijd in mijn hoofd speelde. Ik wilde iets bijzonders creëren, een visualisatie speciaal voor scheidingsprofessionals. Maar waar begin je? Hoe wil je dat het klinkt? Wat wil je precies vertellen en waarom? Deze vragen hielden me bezig, tot op een dag…  De woorden uit

De kracht van Preventieve Mediation

De Kracht van Preventieve Mediation

Preventieve mediation biedt verschillende voordelen voor een relatie, zoals: Verbeterde communicatie:  Door middel van preventieve mediation kunnen mensen hun communicatieve vaardigheden verbeteren en leren hoe ze effectief met elkaar kunnen communiceren. Dit kan leiden tot een betere begrip en een verminderde kans op misverstanden en conflicten. Conflictbeheersing:  Preventieve mediation kan helpen bij het identificeren van

Scroll naar boven