Bezoek vrijblijvend onze open avond

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

AMV-Opleidingen is aangesloten bij de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. AMV-Opleidingen hanteert twee algemene voorwaarden zoals die door de NRTO zijn opgesteld; de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen en de Algemene Voorwaarden B2B voor Zakelijke Afnemers. Daarnaast is AMV-Opleidingen aangesloten bij het CRKBO-register, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, welke het mogelijk maakt om een BTW vrijstelling te krijgen voor al onze opleidingen en trainingen, omdat AMV-Opleidingen voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Zakelijk afnemer
Ben je een zakelijk afnemer, handelend uit hoofde van je beroep of bedrijf? Dan zijn de Algemene Voorwaarden B2B voor Zakelijke Afnemers van toepassing. 

Particulier
Ben je particulier, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van AMV-Opleidingen afneemt? Dan val je onder
de 
Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs. 

 

Scroll naar boven