Bezoek vrijblijvend onze open avond

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Veelgestelde Vragen
STAP-Budget

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over het STAP-budget.

VEELGESTELDE VRAGEN

STAP-BUDGET REGELING

Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- die je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling. Het is een initiatief van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).  

Er is per persoon per jaar een maximaal budget beschikbaar van € 1000,-.

De STAP-subsidie is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan ook worden ingezet voor bijscholing of omscholing.

Of je nu wel of niet met UWV te maken hebt, iedereen moet gebruikmaken van het STAP-portaal van UWV voor het aanvragen van het STAP-budget. UWV verzorgt de financiële afhandeling en maakt het toegekende STAP-budget over aan de opleidingsinstantie.

• Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen;
• Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk;
• Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
• Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd;
• Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen.

Dan ontvang je, nadat de STAP-aanvraag is goedgekeurd, de restant-factuur van de opleider.

Ongeveer 250.000 mensen. Hoeveel het exact gaat worden, hangt af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde opleiding.

De STAP-subsidie vraag je aan via het STAP-portaal van UWV.

Je schrijft je eerst in bij de opleider en vervolgens ontvang je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs. Met dit bewijs doe je je aanvraag in het STAP-portaal van het UWV. Je logt hiervoor in met je DigiD.

Het STAP budget wordt in 2022 in 5 tijdvakken vrijgegeven; iedere 2 maanden is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid. Voor de STAP-subsidie geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Als het STAP-budget op is voor het tijdvak waarin je het aanvraagt, dan kun je je geen STAP-aanvraag meer doen bij het UWV. Via de e-mailalert kun je op de hoogte gehouden worden wanneer er weer een nieuw aanvraagtijdvak voor het STAP-budget begint.

Een STAP-aanmeldingsbewijs is een pdf die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een opleiding. Het STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Op het STAP-aanmeldingsbewijs staat o.a. een inschrijfnummer en de einddatum van de opleiding.

Je krijgt maximaal één keer per jaar het STAP-budget toegekend.

Om in aanmerking te komen voor STAP-budget maakt het niet uit of je wel of geen uitkering van UWV (WAO/WIA, Wajong, WW etc.) ontvangt. Voorwaarde om STAP-budget te ontvangen is dat je een link met de Nederlandse arbeidsmarkt hebt. Dat betekent dat je tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd moet zijn en in de afgelopen twee jaar in Nederland hebt gewerkt, een uitkering hebt ontvangen of bij een gemeente ingeschreven hebt gestaan. Ook moet je (of je partner) de Nederlandse nationaliteit of een andere Europese nationaliteit bezitten.

Zodra je inschrijving is verwerkt, ontvang je (binnen een paar dagen) het STAP-aanmeldingsbewijs van je opleider in je e-mail.

Het scholingsbudget wordt toegekend door het UWV en direct betaald aan de opleider.

Het UWV kan in uitzonderingsgevallen tot 4 weken nodig hebben om het opleidingsbudget goed te keuren. Het STAP-budget moet zijn toegekend voordat de opleiding is gestart, dus houd hier rekening mee. Deze termijn geldt vanaf jouw aanvraagdatum bij UWV.

Zodra de aanvraag is goedgekeurd door UWV, wordt de subsidie rechtstreeks aan de opleider betaald. De opleider brengt een eventueel resterend bedrag in rekening bij jou.

Een afwijzing kan een aantal redenen hebben:
1. Je voldoet niet aan de STAP-budget voorwaarden;
2. Je scholing start niet binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd;
3. Het budget in het desbetreffende tijdvak is op.

Let op: alleen jij wordt geïnformeerd over het feit dat het STAP-budget niet wordt toegekend. Neem contact op met de opleider om de opleider op de hoogte te stellen.

Nee. De opleider ontvangt alleen bericht als UWV je aanvraag heeft toegekend.

Voor het annuleren van een inschrijving (met of zonder toegekend STAP-budget) gelden de normale annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de opleider.

Stel: je schrijft je in voor de opleiding Basis Mediation bij AMV-Opleidingen. Je hebt nog geen STAP-budget aangevraagd of toegekend gekregen binnen één van de STAP-budget tijdsvakken en wil het nu graag aanvragen. Je inschrijving voor één van onze opleidingen staat los van of je het STAP-budget toegekend krijgt. Het STAP-budget kan dus geen voorwaarde zijn voor je inschrijving, je schrijft je namelijk enkel en alleen in voor de opleiding binnen AMV-Opleidingen. Mocht je de opleiding toch (tussentijds) willen stopzetten na de aanmelding, zie dan onze algemene voorwaarden voor de annuleringsvoorwaarden.

STAP-BUDGET AANVRAGEN

De Overheid wil voorkomen dat het ‘subsidiepotje’ in één keer op raakt en heeft het beschikbare budget evenredig verdeeld per jaar. Iedere twee maanden is er een nieuwe aanvraag mogelijkheid, startende op 1 maart 2022. Is het STAP-budget op? Dan wacht je tot de volgende aanvraagtijdvak weer opent.

De aanvraagtijdvakken zijn als volgt:

• Van 1 maart tot en met 30 april 2022
• Van 1 mei tot en met 30 juni 2022
• Van 1 juli tot en met 31 augustus 2022
• Van 1 september tot en met 31 oktober 2022
• Van 1 november tot en met 31 december 2022
Enzovoorts.

Daarnaast zijn er extra voorwaarden voor studies met een startdatum*:

• De scholing mag pas 4 weken na je STAP-budget aanvraag van start gaan.
• De studie moet starten binnen 3 maanden na het sluiten van het tijdvak.

*Je scholing mag pas starten nadat je aanvraag is goedgekeurd. UWV heeft maximaal 4 weken nodig om jouw aanvraag goed te keuren. Dit geldt alleen voor studies met een startdatum. E-learning, bijvoorbeeld, is uitgezonderd.

Nee. Een STAP-budget wordt alleen toegekend aan opleidingen die nog niet zijn gestart. Je komt dus helaas niet in aanmerking voor het STAP-budget.

De STAP-subsidie 2022 vervangt de fiscale aftrek studiekosten. Deze is per 1 januari 2022 komen te vervallen. Je hoeft dus niet meer eerst de studiekosten zelf voor te schieten om dit geld later via de Belastingdienst terug te krijgen.

Ja. Betaalt je werkgever de overige kosten? Overleg dan even hoe je deze kosten gaat ontvangen en hoe het praktisch in zijn werk gaat. Dit kan per werkgever verschillen.

Om dubbele financiering voor scholingskosten te voorkomen, hebben mensen die andere vergoedingen ontvangen (zoals studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten), geen recht op de STAP-subsidie.

Uitgezonderd zijn daarbij studenten onder de 30 jaar: zij kunnen geen STAP-subsidie aanvragen voor een cursus of opleiding van OCW-erkende opleiders, maar kunnen wel blijven werken aan hun ontwikkeling en scholing. Zij kunnen kiezen uit het aanbod ‘post-initieel onderwijs’, waarbij cursussen, trainingen en opleidingen bij private opleiders met STAP-subsidie gevolgd kunnen worden.

Ontvang je de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschot-voucher, dan heb je alleen recht op STAP-budget als de kosten voor de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al ontvangt.

Ja. Je gekozen opleiding, cursus of training moet starten binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd.

Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak maart-april, dan moet je scholing uiterlijk op 31 juli starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt.

De cursist moet zichzelf aanmelden bij AMV-Opleidingen voor de opleiding of training die hij of zij wil volgen. De cursist doet dit voordat hij of zij het STAP-budget aanvraagt bij UWV. Bij de aanmelding geeft de cursist in het opmerkingenveld aan dat hij of zij gebruik wil maken van het STAP-budget. De cursist krijgt van AMV-Opleidingen een bewijs van aanmelding via email overhandigd. Vervolgens kan de cursist met dat bewijs van aanmelding online het STAP-budget aanvragen. Als het STAP-budget wordt toegekend gaat hiervan een afschrift naar de opleider in de vorm van een inkooporder.

Als de cursist de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er géén recht op subsidie. De cursist moet dit zelf zo snel mogelijk aan UWV doorgeven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als de cursist niet meedeelt dat hij of zij de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan de cursist, dan kan de cursist voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

  • Er zijn 5 tijdvakken dit jaar waarop een deel van het budget vrijkomt. Er is per periode ruimte voor zo’n 40.000 aanvragen. Op= op!
  • De eerste opleidingen met financiering van een STAP budget kunnen starten vanaf 29 maart 2022.
  • Tot 2025 is er jaarlijks € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen.
  • Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1000,- aanvragen.
  • Kost de opleiding meer dan €1000,-? Dan betaal je de rest zelf. Maar ook je werkgever of UWV kan meebetalen.

Om te zorgen dat je aanvraag voor het STAP-budget wordt vereenvoudigd, kun je je door ons laten vooraanmelden. Dit doe je door bij het inschrijven voor een opleiding aan te vinken dat je gebruik wil maken van de vooraanmelding. Na jouw aanmelding voor een opleiding verstrekken wij jouw vooraanmeldgegevens aan het UWV. Het enige wat jij dan hoeft te doen is inloggen met je DigiD in het STAP-portaal van UWV,  je aanmeld/ inschrijfnummer in te voeren en het STAP-aanmeldingsbewijs te uploaden. Het aanmeldingsbewijs ontvang je binnen 24 uur van ons na je inschrijving. Hier staat het aanmeld/ inschrijfnummer ook in vermeld.

OPLEIDINGEN

Ja. Je kunt alleen STAP-budget aanvragen voor een opleiding die binnen 4 weken start ná je aanvraag, en die start binnen 3 maanden na het aanvraagtijdvak. Vraag je bijvoorbeeld STAP-subsidie aan in het tijdvak mei-juni, dan moet je scholing uiterlijk 30 september starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt.

Jij moet jezelf aanmelden bij AMV-Opleidingen voor de opleiding of training die jij wil volgen. Je doet dit voordat je het STAP-budget aanvraagt bij UWV. Bij de aanmelding geef je in het opmerkingenveld aan waar je gebruik van wil maken van het STAP-budget. Je krijgt van AMV-Opleidingen een bewijs van aanmelding via email overhandigd. Vervolgens kan je met dat bewijs van aanmelding online het STAP-budget aanvragen. Als het STAP-budget wordt toegekend gaat hiervan een afschrift naar de opleider in de vorm van een inkooporder.

Een bewijs van deelname is een bewijs aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of de cursist de opleiding of training waarvoor hij of zij STAP-budget heeft gekregen ook heeft deelgenomen aan de opleiding of training. Een van de voorwaarden voor het gebruik maken van een STAP-budget is dat de scholing moet worden afgerond met een diploma of certificaat of, bij ontbreken daarvan, dat de cursist ten minste 80% van de tijd aanwezig is geweest. Met het bewijs van deelname kan worden aangetoond dat aan deze verplichting is voldaan. De opleider verstrekt dit bewijs van deelname binnen 3 maanden na de opleiding rechtstreeks aan UWV.

Het is mogelijk dat je als subsidieontvanger/burger voor aanvang van de scholing je aanmelding annuleert. In dat geval bestaat geen recht op subsidie. Dit dien je zo snel mogelijk aan UWV door te geven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij AMV-Opleidingen. De algemene voorwaarden van AMV-Opleidingen zijn richtinggevend bij de beoordeling of er sprake is van een tijdige annulering van de aanmelding. Als je vervolgens een andere STAP-scholingsactiviteit kiest, zal je een nieuwe STAP-subsidie aanvraag bij UWV moeten doen.

Advies nodig?

Heb je advies nodig over het STAP-budget? Of heb je een andere vraag?
Neem gerust even contact met ons op.

Oprichters AMV-opleidingen
Scroll naar boven