file EVL05301 | AMV-Opleidingen
Terug naar overzicht

Neutraliteit tijdens mediation: hoe verbloem je jouw eigen mening?

Neutraliteit tijdens mediation

Neutraliteit tijdens mediation, het blijft interessant! De rol van de mediator is een unieke.

Je brengt mensen bij elkaar om samen in gesprek te gaan. Je bent de gespreksleider, maar niet de persoon die het gesprek actief zal leiden. Je zorgt voor de begeleiding en de juiste omgeving, zodat partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Je gaat op de juiste wijze om met conflicten en emoties, waarbij je er door middel van neutraliteit voor zorgt dat je geen partij kiest. Dat laatste is van essentieel belang, het gaat er immers slechts om dat je de beide partijen gezamenlijk tot een oplossing laat komen.

Fungeer als gespreksleider

Zodra verschillende partijen een mediator inschakelen zijn ze op zoek naar iemand die de vastgelopen communicatie kan helpen te herstellen. Het is van belang om bij de betrokken te onderzoeken waar zich de angel bevindt en hoe je die uit de situatie kunt halen.

De neutraliteit tijdens mediation kun je behouden door je zo min mogelijk bezig te houden met de inhoud van het conflict. Het is voor jou voldoende om op de hoogte te zijn van het feit dat er sprake is van een conflict. Des te minder je je richt op de inhoud, des te gemakkelijker het wordt om je neutraliteit te behouden. Je kunt je op die manier opwerpen als gespreksleider.

De gespreksleider toont neutraliteit en voert slechts de regie om de beide partijen de mogelijkheid te bieden hun verhaal te doen. Je hoeft slechts in te grijpen wanneer bepaalde onderdelen sterk onderbelicht raken terwijl die wel van belang zijn voor de situatie.

De partijen zorgen samen voor een beeld van hun gedrag en dat van de ander, om nader tot elkaar te kunnen komen. De mediator maakt op basis van neutraliteit duidelijk wat er opgelost dient te worden, het zijn de betrokkenen die vervolgens zelf kunnen overeenstemmen wat die oplossing inhoudelijk zou moeten zijn.

Gedragsregels voor Mediators

Om de neutraliteit te behouden gelden er Gedragsregels voor Mediators en het MfN Mediation Reglement of het ADR reglement.

Het is van belang de richtlijnen daaruit goed te kennen en daarmee te voorkomen dat er een gebrek aan neutraliteit ontstaat. Is er sprake van een gebrek aan neutraliteit? De betrokkenen kunnen op basis daarvan een klacht indienen. Het klacht- en tuchtrecht is vervolgens van toepassing om na te gaan of de mediator op de juiste manier heeft gehandeld.

Vel geen oordeel

We vormen ons razendsnel een eigen mening, dat is een belangrijke menselijke karaktertrek. Wil je de neutraliteit tijdens mediation behouden? Probeer dan zoveel mogelijk te voorkomen dat je een oordeel velt. Kijk op een zakelijke wijze naar de situatie die je voor je hebt.

Het is van belang om de rollen van de partijen goed duidelijk te maken en hen de mogelijkheid te bieden met elkaar in gesprek te gaan. Je hebt op basis van neutraliteit tijdens de mediation een faciliterende rol, die er vooral voor moet zorgen dat de beide partijen samen tot een oplossing komen.

Wat jij van die oplossing vindt of wat je terecht zou vinden is niet relevant. Probeer geen oordeel te vellen, ook niet stilletjes voor jezelf. Het wordt op die manier gemakkelijker om je neutraliteit tijdens mediation te behouden.

Scroll naar boven
Scroll naar top